Ben Shneiderman je legendou v oblasti interakce člověka s počítačem. Je profesorem na univerzitě v Marylandu a jedním z pionýrů interakce formou přímé manipulace, dnes tak používanou například na zařízeních s dotykovými displeji a je také autorem řady článků a jedné z nejznámějších knih o návrhu uživatelských rozhraní.

Ben Shneiderman je přesvědčen, že představa o tom, že umělá inteligence nahradí lidi a připraví tak lidstvo o práci, je mylná. Oblast umělé inteligence a interakce člověka s počítačem má k sobě velmi blízko. Lidé se stroji přece potřebují efektivně komunikovat. Čím jsou systémy složitější a samostatnější, tím důležitější efektivní rozhraní mezi člověkem a strojem (a strojem a člověkem) je.

Představa, že použití umělé inteligence, jakou jsou například konvoluční neuronové sítě pro rozpoznání nádorových onemocnění z radiologických snímků, činí lékaře – radiologa zbytečným, je přehnaná. Za pravdivější považuje profesor Shneiderman představu, že umělá inteligence pomáhá radiologovi určit přesnější diagnózu. Navíc, diagnóza je pouze jedním z článků celého léčebného procesu, kde do každého článku jsou v prvé řadě zapojeni lékaři. Umělá inteligence se tak může s člověkem doplňovat: některé činnosti zvládají lépe lidé, některé stroje a nejlepších výsledků se docílí využitím potenciálu člověka i stroje. A to není nic nového, to bylo motivem pro využívání strojů odjakživa.

Ben Shneiderman se dlouhodobě zabývá problematikou dobrého designu interaktivních systémů a formulací doporučení pro takový design. Pro systémy založené na umělé inteligenci doporučuje následovat tato čtyři základní pravidla:

  1. Člověk řídí stroj, ne naopak  (Amplify abilities and ensure control)

Uživatelé systémů s umělou inteligencí potřebují pochopit jak používat inteligentní technologii (nikoliv nutně porozumět, jak funguje) a být tím, kdo celý systém řídí.

  1. Ohled na jednotlivce i společenství (Respect individuals and build networks)

Systémy s umělou inteligencí by měly následovat principy designu zaměřeného na člověka (Human-Centered Design) a podporovat komunikaci mezi lidmi a stroji jako by se jednalo o určité společenství.

  1. Jasná zodpovědnost a důraz na kvality (Accelerate responsibility and accelerate quality).

Design zaměřený na člověka vyžaduje, aby činnost systémů s umělou inteligencí byla pro uživatelé srozumitelná. Základem je porozumění uživatele činnosti umělé inteligence (co to dělá) a poskytování zpětné vazby uživateli (co je výsledkem). Pokud něco nefunguje, systém by měl uživateli umožnit pochopit proč k chybě došlo. Je to podobné jako u letadel vybavených zapisovačem letových údajů (flight data recorder); veškeré činnosti a její výsledky, ať jsou vzniklá působením člověka nebo stroje jsou zaznamenány a k dipozici v případě potřeby.

  1. Zapojte uživatele do designu a přepracovávejte (Engage users and refine designs)

Umělá inteligence se ráda učí a zlepšuje. Naproti tomu je běžné, že poskytuje výsledky, které by bylo možné zlepšit. Je důležité umožnit uživatelům poskytnout zpětnou vazbu na činnost inteligentního systému a také jeho rozhodování – na základě čeho systém poskytl takové výsledky. Například, uvážíme-li třeba e-shop, který poskytuje doporučení uživateli na výrobky k zakoupení, je dobré pokud mohou uživatelé tuto funkcionalitu jednak hodnotit, a druhak pokud může systém vysvětlil proč doporučil danému uživateli právě tyto výrobky. Zapojení uživatelů je důležitým prvkem pro průběžné vylepšování systémů s umělou inteligencí.

Nedá se říci, že by výše uvedená doporučení profesora Shneidermena neplatila i pro systémy bez umělé inteligence. Zapojení umělé inteligence však dává existujícím pravidlům širší význam a důležitost. Uvědomění a porozumění výše uvedeným pravidlům přispívá dobrému designu systémů s umělou inteligencí, které komunikují s člověkem. Nástup umělé inteligence do zařízení a systémů určených pro běžné uživatele posouvá podstatu uživatelských rozhraní od člověka jako ovládajícího a systému jako odpovídajícího na pokyny člověka směrem k podobě, která se blíží vzájemné spolupráci a konverzaci. I proto jsou má dobrý design uživatelských rozhraní pro inteligentní systémy klíčový význam pro jejich užitek a úspěch na trhu.


Napsáno na základě článku: Pioneer of Human-Machine Interaction Says AI Will Not Replace Workers, zdroj: http://theinstitute.ieee.org/ieee-roundup/blogs/blog/pioneer-of-humanmachine-interaction-says-ai-will-not-replace-workers

Autor článku:
Martin Dostál, Ph.D.
Chief Science Officer AI Startup Incubatoru. Výzkumný pracovník v oblasti AI, Machine Learning a interakce člověk-počítač s dlouhodobými zkušenostmi v leteckém průmyslu a akademických institucích.