Nová kniha Dana Browna – Origin (Počátek) velmi intenzivně souvisí se současným vývojem a diskuzemi v oblasti umělé inteligence. Nebudu se pouštět do vysvětlování příběhu či prozrazování zápletky. Chtěl bych se podělit o podstatu Brownova sdělení, která je určitě založena na jeho diskuzích s řadou klíčových vědců a podnikatelů v oboru umělé inteligence a filozofie.

Po přečtení knihy vlastně zjistíte, že celý příběh je řízen algoritmem, který spadá do kategorie AGI, tedy Artificial General Intelligence, který předstihuje schopnosti člověka. Dan Brown zde v plné síle předkládá realistické situace a dilemata, která si dnes klíčoví vědci v oboru umělé inteligence pokládají, aby předešli možným negativním scénářům budoucího vývoje.

Může AI rozhodovat o smrti jednoho člověka ve prospěch většiny? Může AI vědomě klamat člověka?

Brownovy obvyklé rekvizity z oblasti umění hrají v tomto příběhu poněkud okrajovou roli. Jako zásadní se jeví hledání odpovědi na otázky „Odkud jsme přišli?“ a zejména „Kam směřujeme?“. A zde se již plnou měrou zapojují vědecké argumenty a nové technologie. Odpověď na otázku o našem původu asi nikoho nepřekvapí a stále bude předmětem sporu zejména mezi skupinami věřících a ateistů.

Zásadnější je však ono „Kam směřujeme?“.

Tahle otázka v sobě skrývá řadu dalších. „Jaká je budoucnost lidstva?“ a také „Jak strastiplná bude cesta k této budoucnosti? Míříme k takzvané technologické singularitě, kdy člověk postupně prolne s technologiemi a dostane se na novou vyšší úroveň existence? A kdy k tomuto dojde?“

Brown šikovně využívá současných trendů, kdy se nové, průlomové technologie zjevují takřka přes noc. Trumfem klíčové postavy, čtyřicetiletého miliardáře a futuristy Edmonda Kirsche, je kvantový počítač: technologie, díky níž se očekává v roce 2018 řada zásadních posunů. Nejvíce se hovoří o její schopnosti dále urychlit tzv. Moorův zákon.

Edmond je podle mne jakýmsi literárním hybridem mezi podnikatelem Elonem Muskem a vědcem v oboru umělé inteligence Yoshuou Bengio. V obou se snoubí zájem o budoucnost lidstva, umělou inteligenci i velké finanční zdroje.

Knihu mohu vřele doporučit jako čtení, které Vás bude motivovat k hlubokému zamyšlení a lepšímu pochopení širších souvislostí. A navíc užijete klasickou Brownovu akční zápletku!

Zdraví Petr Šrámek