V březnu 2018 jsem byl jmenován vysokým komisařem (oficiální titul zní „High Comissioner“) mezinárodního investičního fóra WBAF „World Business Angels Investment Forum“. Zároveň to znamená, že Česká republika získala své místo v tomto fóru a tím i přístup do největší skupiny Business Angels na světě.

Pro mne je to obrovská čest a pro české startupy další řada skvělých příležitostí, jak se prosadit na globálním trhu. To ale není všechno: WBAF se nezaměřuje jen na startupy, umí pomoci s finanční a obchodní podporou i pro existující malé a střední podniky, které hledají nové globální rozvojové strategie.

Hlavním úkolem v mé nové roli teď bude zejména představit Českou republiku jako skvělé místo pro podnikání, investice a mezinárodní projekty v oblasti umělé inteligence. Je s tím spojená spousta práce, na kterou se velmi těším.

Nejde o čestnou funkci, ale skutečné zapojení perspektivních českých a evropských projektů do velké mezinárodní sítě, s podporou silných partnerů po celém světě.

Zdraví Petr

 

Světové obchodní fórum Business Angels (WBAF) je partnerem iniciativy GPFI*. Jeho posláním je vytváření nových pracovních míst a prosazování sociální spravedlnosti na celém světě. Aktivně spolupracuje na posilování světového hospodářského rozvoje tím, že vytváří inovativní finanční nástroje a vzdělávací programy pro startupy, malé a střední firmy. Usiluje o usnadnění přístupu firem k finančním prostředkům pro jejich rozvoj. Spolupracuje s řadou světových leaderů a subjektů na poli obchodu, politiky, vědy, výzkumu a vzdělávání, které mohou mít zásadní vliv na změny ve společnosti v globálním měřítku.

Jednotlivé zastoupené země reprezentuje ve WBAF 48 vysokých komisařů (High Commisioners).
Mezi členy WBAF patří Azurové pobřeží, Bahrain, Bangladéš, Česká republika, Čína, Brazílie, Bulharsko, Ghana, Hong Kong, Chorvatsko, Indie, Island, Irán, Jordánsko, Kamerun, Kazachstán, Keňa, Kosovo, Maroko, Makedonie, Montenegro, Nigerie, Pakistán, Palestina, Saudská Arábie, Řecko, Singapur, Slovinsko, Srbsko, Súdán, Španělsko, Tanzanie, Tunisko, Turecko, Ukrajina, USA, Velká Británie nebo Zimbabwe.

GPFI (G20 Global Partnership for Financial Inclusion) je platformou pro členské země G20 a její budoucí členy. Jejím cílem je pomoc přípravě a realizaci akčního plánu postupného finančního začleňování, schváleného na summitu G20 v Soulu.  www.gpfi.org

Podrobné informace (v angličtině) jsou k dispozici na www.wbaforum.org

Podívat se můžete i do poslední brožury (fotografie u příspěvku je titulní stranou brožury, která vyjde v dubnu 2018 a ve které budeme představovat Českou republiku).