Způsoby vzdělávání dětí i dospělých se mění jen velmi pomalu a v zásadě již po několik století kopírují stejné postupy založené memorování. Především pro nedostatek učitelů se maximálně využívá masového stylu výuky, kdy se na každého jedince aplikuje stejný postup, stejné výukové materiály a stejné měřítko. Individuální vzdělávání je drahé a tedy neefektivní. Je to tedy jakýsi začarovaný kruh.
Technologie umělé inteligence (anglicky „Artificial Intelligence – AI“) však poprvé v historii lidstva mohou tento kruh rozetnout.

AI si můžeme představit jako schopnost počítačových programů pracovat podobně jako lidský mozek, tedy bez předem jasně daného naprogramování. AI sice ještě nedorostla na úroveň lidského mozku, může však využívat takřka neomezených kapacitních možností a svého rychlého kopírování. Pokud tedy AI naučíme pracovat jako individuálního učitele, můžeme velmi rychle takového učitele poskytnout každému jednotlivci a výuku proměnit z masové na individuální.

Je to však vůbec možné nahradit učitele programem?

Samozřejmě nemůžeme zatím pomýšlet na náhradu učitele jako člověka ale již nyní existují technologie, které takovému lidskému učiteli mohou pomoci například v oblasti procvičování vybraných předmětů. Učiteli pak zbyde mnohem více času na vysvětlování a důležitý lidský kontakt s žákem.

Pojďme se podívat na příklady z praxe.

Nová firma (startup) pod názvem SmallStep vytvořila AI technologii, která z libovolných textových podkladů v nějaké oblasti vědění vytvoří automaticky výukové a cvičební texty. SmallStep nyní technologii zkouší při výuce anglického jazyka v konkrétních oborech.

Vezměme velkou farmaceutickou firmu, která od svých zaměstnanců vyžaduje perfektní odborně-obchodní angličtinu. Technologii stačí  „nakrmit“ velkým množstvím anglických článků z oblasti farmacie a obchodu, a ona sama vygeneruje výuková cvičení a kvízy, zvané „výukové objekty“.

Druhá, navazující AI technologie, pak sleduje pokroky každého žáka. Připravuje pro něj cvičení, plně přizpůsobená jeho schopnostem a zlepšením. Tím zajišťuje nejefektivnější cestu při učení (výuková trajektorie). Učitel monitoruje celkový vývoj žáka online i prostřednictvím kontrolních rozhovorů. Díky technologii tak učitel zvládne až desetkrát více žáků.

Další příklad – startup pod názvem Illumina, známe z oblasti výuky matematiky na základních školách. Pro každé dítě je problematičtější jiná část matematiky. Školní výuka nestačí a je třeba více procvičovat doma. Řada dětí ale nemá domácí zázemí, které by to umožňovalo.

Děti, které mají problém s matematikou, mohou být zároveň velmi dobré při hraní počítačových her, protože hry s dětmi inteligentně interagují. Startup Illumina připravil rozsáhlou sadu počítačových her pro výuku matematiky, které pro interakci s dítětem využívají umělou inteligenci, sledující konkrétní výukové cíle.

Představte si,  že vaše dítě má problém s dělením a zlomky. AI skrytá v zábavě ve formě počítačové hry bude schopná dítě problémové oblasti naučit ještě efektivněji, než kdybyste s ním proseděli několik dní. Dítě si samo vybere vhodnou chvíli pro učení a vám zbude čas si s ním hrát či povídat.

Startupy Smallstep a Illumina jsou součástí českého inkubátoru pro umělou inteligenci AI Startup Incubator. Zatím se jedná jen o zárodky takových výukových systémů, ale je nutné si uvědomit, že zásadní zefektivnění výuky bude mít obrovský pákový efekt na lidstvo jako celek. Tyto technologie nemají kapacitní omezení a v budoucnu kdokoli se základním počítačem a připojením k internetu získá možnost individuální výuky, kterou doposavad nemají ani nejbohatší vrstvy.

V příštích pěti letech se počet lidí, připojených na internet, zvýší ze současných 4 na 8 miliard. Razantní změna bude patrná především v rozvojových zemích. Kombinace technologií umělé inteligence a institucí, které již nyní poskytují online vzdělávání (Coursera, Udacity a další) ale přinese nebývalý růst do celé lidské společnosti.

Můžeme se dočkat:

  • Osobních asistentů, kterou budou sledovat náš celkový růst a budou nám doporučovat, v jaké oblasti bychom se měli zdokonalit a jak to udělat co nejefektivněji.
  • Budoucí technologie propojení počítačů s mozkem, tzv. Brain-Computer-interface pomohou ještě zvýšit efektivitu a rychlost přenosu informací.
  • Technologie tzv. rozšířené reality (Augmented Reality) umožní širší smyslové vnímání na bázi obrazů a dalších smyslů, a umělá inteligence tuto technologii upraví dle našich potřeb
  • Díky perfektní simulaci lidské řeči či podoby znovu ožijí historické osobnosti. Vaším osobním učitelem fyziky bude moci být dokonale vypadající Einstein…
  • Masivní dostupnost individuálních znalostí umožní zásadně snížit cenu vzdělávání a tím i jeho dostupnost.

Na závěr je nutné si uvědomit, že bude možná důležitější zvýšit efektivitu vzdělávání u dospělých než u dětí. Umělá inteligence začíná nahrazovat lidskou práci tam, kde je sama efektivnější a levnější. Rychlost a efektivita přeškolení lidí na nové typy práce bude pro udržení fungování společnosti jako celku zásadní .

Právě proto je nutné se těmto technologiím nebránit, ale naopak je maximálně využívat pro naše vlastní zdokonalení.