Petr Diamandis nedávno uveřejnil přehled hlavních technologických metatrendů nadcházejícího desetiletí. I když věřím, že vědecký pokrok promítnutý do technologií pozvedne úroveň existence lidí po všech stránkách, nestane se tak najednou a ani rychle. Technologie budou vždy zdrojem využití a zneužití. Pouze aktivní přístup každého z nás a uvědomování si rizik nám umožní je překonat. Diamandisův seznam jsem tedy doplnil o ta, podle mě, nejdůležitější rizika pro každý metatrend.

20 metatrendů tohoto desetiletí podle Petra Diamandise

(1) Pokračování ve světovém nárůstu blahobytu: Počet lidí žijících v extrémní chudobě se neustále zmenšuje, zatímco počty lidí žijících se středním příjmem se zvětšují. Tento metatrend je poháněn konvergencí rychlých a levných způsobů komunikace, všudypřítomnou AI na cloudu a vzrůstajícím přístupem ke vzdělání a zdravotní péči vylepšenou pomocí AI. Mnoho zboží a služeb (finance, pojištění, vzdělání a zábava) je nyní digitalizováno a demonetizováno, a volně dostupné miliardám lidí s mobilními zařízeními.

Rizika: Růst populace se středním příjmem je zřejmý. V příštích deseti letech se tak podle Světové banky objeví v ekonomice nově 2 miliardy lidí, vzešlých z nízkopříjmových skupin. A všichni budou chtít cestovat, konzumovat a bavit se na „západní“ úrovni. To vytvoří exponenciální tlak na životní prostředí a nepřipravené infrastruktury v rozvojových zemích, a i zřejmé tendence k migraci. Pokud nepomůžeme zemím, jako je například Nigérie neopakovat chyby západní civilizace, budou dopady těžko napravitelné.

(2) Globální gigabitová připojení propojí všechny, všechno a všude za extrémně nízkou cenu: Díky uvedení licencované i nelicencované technologie 5G na trh, a také mnoha globálních satelitních sítích (OneWeb, Starlink, atd.), bude existovat všudypřítomná, nízkonákladová komunikace, dostupná komukoliv a kdekoliv, nemluvě o propojení triliónů digitálních zařízení. Dnešní možnosti připojení přivádí zbylé 3 miliardy lidí na internet, a přivádí tak i bilióny dolarů do světové ekonomiky. Tento metatrend je poháněn konvergencí: nízkonákladové dopravy do vesmíru, vylepšení v hardware, sítěmi 5G, AI, materiálovou vědou a prudce se zvětšující výpočetní silou.

Rizika: Připojení k internetu je obrovskou šancí pro všechny ke zlepšení informovanosti, vzdělání a vytváření propojenějších komunit. Je to však zároveň technologie pro turbo-manipulaci miliard lidí, ať už politickou či obchodní. A tyto nově připojené skupiny lidí, obvykle bez historické zkušenosti z masové manipulace a reklamního průmyslu budou nesmírně zranitelné.

(3) Průměrné lidské dožití se zvýší o více jak 10 let: Několik revolučních biotechnologických a farmaceutických řešení (v současné době ve fázi 1, 2 nebo 3 klinického testování), se v tomto desetiletí dostanou ke spotřebitelům, a tudíž prodlouží tak průměrný lidský život o zhruba deset let. Příklady těchto technologií jsou: obnovení tvorby kmenových buněk, manipulace s WNT signalizací (spouštění regenerace tkání), Senolytická medicína, nová generace Endo-vakcín, GDF-11, doplňky NMN/NAD atd. Machine learning se stále zlepšuje, a díky AI se brzy objeví nespočetně nových potenciálních léků. Tento metatrend je poháněn konvergencí: sekvencování DNA, technologií CRISPR, AI, kvantové počítače a buněčnou medicínou.

Rizika: Prodloužení lidského věku je obrovskou příležitostí, zejména pokud se jedná o zdravý lidský věk. Zároveň však na to nejsou připraveny penzijní a zdravotní systémy, které i při stávajících parametrech budou brzy selhávat. Mohou se začít rozvírat obrovské nůžky mezi informovanou západní populací, která bude schopna aplikovat postupy wellness pro prodloužení zdravého věku a populací v rozvojových zemích, která půjde ve šlépějích konzumní civilizace založené na fast foodu a cukru.

(4) Díky nadbytku kapitálu se zvedne světový přístup ke kapitálu: Mezi roky 2016 a 2018 jsme viděli nejvyšší světový přísun seed kapitálu, venture kapitálu a investic do státních investičních fondů. Je pravděpodobné, že tento trend nebude v budoucnu vždy tak stabilní, avšak celkově si určitě zachová svoji růstovou trajektorii. Kvůli dostatku kapitálu budou mít i ty nejbláznivější podnikatelské nápady šanci být otestovány, a tím se zrychluje inovace. Očekává se, že hodnota crowdfundingu dosáhne 300 miliard dolarů do roku 2025, což bude mít za následek další demokratizace přístupu ke kapitálu pro světové podnikatele. Tento metatrend je poháněn konvergencí: světového propojení, dematerializace, demonetizace a demokratizace.

Rizika: Rizikem zůstává dominantní orientace venture kapitálu na rychlé návratnosti a zisky, která prakticky eliminuje možnost financovat myšlenky sice se zásadním ale dlouhodobým dopadem. Nedaří se tak vyplnit mezeru mezi financováním výzkumu a financováním komercionalizace. V současnosti existuje vlna „impaktového“ investování, která ale při bližším zkoumání málokdy opouští základní pravidla rychlých zisků a často je to jen marketingový obal pro investory.

(5) Rozšířená realita a „Spatial web“ dosáhnou celosvětového nasazení: Kombinace rozšířené reality (která vytvoří web 3.0, nebo „Spatial web“) a 5G sítí (100Mb/s – 10Gb/s rychlost připojení) změní náš každodenní život a všechny průmysly od maloobchodu po zábavu. Spotřebitelé budou hrát, učit se a nakupovat v novém a inteligentním virtuálním světě. Tento metatrend je poháněn konvergencí: pokroku v hardware, sítě 5G, AI, materiálová věda a prudce zvětšující se výpočetní síla.

Rizika: Takový svět, pokud bude řízen čistě cílem „prodat cokoli“, bude jistě pro prodejce velmi zajímavý ale zatlačí populaci opět hlouběji do zajetí uměle implantovaných trendů a potřeb. Reklama se tak prakticky prolne s realitou a běžný člověk se stane ještě zranitelnější.

(6) Vše má už nějakou úroveň inteligence: Cena specializovaných machine learning čipů se rychle zmenšuje, zatímco poptávka po nich je větší a větší. Nesmírně se také rozšířily levné mikroskopické sensory společně s vysoko-objemovými sítěmi, a díky tomu nyní míříme do desetiletí, během kterého se ze všech zařízení stanou chytrá zařízení. Hračky vašich dětí si budou pomatovat jejich tvář a jméno. Bude možné dronem bezpečně a jednoduše hlídat děti třeba na oslavě narozenin. Spotřebiče budou poslouchat na slovo a předpovídat co po nich budete chtít.

Rizika: Inteligence běžných věcí denní potřeby vytváří daleko větší prostor pro zneužití, ať už formou sledování soukromí či jako možný cíl pro hacking. Co když naše věci sami začnou ovlivňovat naše nákupní rozhodnutí? Stejně tak i následky technických či softwarových chyb budou dalekosáhlejší. Pokud se ve stejné míře nevyvinou i ochranné prostředky a regulace, mohou být následky katastrofální.

(7) Umělá inteligence dosáhne úrovně lidské inteligence: Podle předpovědi technologisty a futuristy Raye Kurzweila, umělá inteligence dosáhne lidské inteligence do roku 2030. Během tohoto desetiletí, mnoho AI algoritmů a machine learning nástrojů se stanou volně dostupné veřejnosti na cloudu, tudíž kdokoliv kdo má připojení k internetu bude moct rozšířit svoji schopnost řešení problémů, či založit nový podnik za zlomek dnešní ceny. Tento metatrend bude poháněn konvergencí: celosvětové vysoko-objemové připojení, neurálními sítěmi a cloud computing. Toto ovlivní veškeré průmysly, včetně zdravotnictví, vzdělávání a zábavy.

Rizika: Úroveň lidské inteligence samozřejmě neznamená dosažení vědomí na úrovni člověka. Ale taková inteligence právě bez morálních a etických pravidel představuje snad největší riziko vůbec. Problémem řady týmů, které pracují na vývoji tzv. obecné (tedy potenciálně lidské) umělé inteligence, je přílišný technooptimizmus a neuvědomování si možných dopadů. V okamžiku, kdy tato technologie získá komerční použití, se chopí řízení stejní lidé, kteří dnes diktují například algoritmy pro zvýšení závislosti uživatelů na sociálních sítích. V rukou čistě obchodních či politických cílů může znamenat možnost totálního ovládnutí lidstva. Na druhou stranu, možnost rozšiřování vlastní inteligence je ale patrně jedinou možností, jak udržet krok a umět se něčemu takovému ubránit. Ale bezpečnost takové technologie ještě nebude v tomto desetiletí dostatečná.

(8) Prudce naroste spolupráce mezi AI a člověkem: Objeví se mnoho platform typu “AI as a Service” (AIaaS), které dovolí lidem spolupracovat s AI v jakémkoliv průmyslu, na jakékoliv úrovni. AI se stane klíčovým aspektem každodenních obchodních činností – budou pomáhat s kreativními úkoly, generovat nové nápady a řešit dříve neřešitelné problémy. V některých oborech bude dokonce požadavkem mít AI partnera. Například, doktor provádějící diagnózu bez konzultace s AI by byl považován nedbalým.

Rizika: Přes nesporné výhody takové spolupráce roste významné riziko rostoucí závislosti na AI a zejména slepé důvěře či i alibistických rozhodnutí, které budou v rozporu s míněním člověka a které přesto budou provedeny na základě doporučení AI.

(9) Mnoho lidí si zpříjemní život díky softwarovým asistentům jako byl JARVIS: Služby jako Alexa, Google Home a Apple Homepod se neustále rozvíjejí a zlepšují, a již brzy opustí váš domov a budou s vámi 24/7. Představte si zabezpečený software jako JARVIS, kterému byste dal povolení poslouchat vaše konverzace, číst vaše emaily, monitorovat váš krevní tlak etc. Pomocí všech těchto dat, tento AI „asistent“ bude znát co máte rádi a co ne, předvídat co budete potřebovat, nakupovat za vás, hlídat vaše zdraví a třeba i pomáhat s některými obtížnějšími rozhodnutími.

Rizika: Průnik asistentů vyrobených velkými technologickými korporacemi do našeho soukromí je jednoznačně obrovským rizikem. S velikostí korporací a počtem zákazníků sice roste veřejná kontrola, ale pokud má korporace jednoznačně jiné zájmy než vaše blaho, nebude to nikdy bez rizika. JARVIS Tonyho Starka měl jasnou výhodu – vyrobil si ho pouze pro chránění svých zájmů. Čí zájmy chrání Alexa?

(10) Celosvětově dostupná a levná obnovitelná energie: Pokrok v solární, větrné, geotermální, hydroelektrické a nukleární energii postrčí lidstvo blíže k levnější, hojné a všudypřítomné energii. Cena za jednu kilowatt-hodinu se zmenší na méně než jeden cent a cena za skladování energie bude méně než 3 centy za kilowat-hodinu, zatímco celková spotřeba fosilních paliv se celosvětově zmenší. Jelikož některé z nejchudších zemí na světě jsou také ty nejslunečnější, tyto nové technologie jim pomohou získat energetickou nezávislost.

Rizika: Dostupnost energie je silně pozitivní metatrend nicméně existuje riziko, kdy se z přebytku energie v určitých oblastech může objevit snaha o extensivní využívání třeba na produkci zbytných produktů s veškerými souvisejícími dopady na životní prostředí. To může být případ právě chudých zemí, kde není vybudovaná žádná navazující infrastruktur a mohou být lehce předmětem „exportu“ těžkého průmyslu.

(11) Pojišťovací průmysl se přemění z „oprava po nehodě“ na „prevence nehody“: V dnešní době, požární pojištění vám zaplatí potom co vám vyhoří dům, životní pojištění vám zaplatí potom co váš příbuzný zemře a zdravotní pojištění vám zaplatí až potom, co onemocníte. V tomto desetiletí využije nová generace pojišťoven machine learning, všudypřítomné sensory, nízkonákladové sekvencováni genomu a robotiky aby včas zjistila možná rizika, předešla katastrofám a zaručila bezpečí, dříve než je nutné cokoliv platit.

Rizika: I přes to, že tento trend je převážně pozitivní, existuje navazující riziko, kdy pojišťovny mohou začít více a více zasahovat do způsobu našeho života a pokud jejich kritéria či priority nebudou v souladu s naším skutečným dobrem, může to mít řadu negativních dopadů. Kupříkladu budeme penalizováni za to, že cestujeme.

(12) Samo-řídící auta a létající auta redefinují dopravu aby byla levnější a rychlejší: Plně autonomní auta, flotily aut-jako-služba a létající sdílená auta se stanou plně funkčními téměř ve všech metropolích. Cena cestování a dopravy se zmenší 3x až 4x, což transformuje trh s nemovitostmi, finance, pojištění, trh s materiály a územní plánování. Kde budete bydlet a pracovat a jak budete trávit svůj čas se velice rychle změní. Vaše děti a starší rodiče už nikdy nebudou muset řídit. Tento metatrend bude poháněn konvergencí: machine learning, sensory, vědou o materiálech, vylepšení v bateriích a všudypřítomné gigabitové připojení.

Rizika: Tento trend bude mít řadu mixovaných dopadů ale rostoucí priority na bezpečnost a životní prostředí pravděpodobně takovouto dopravu nezlevní proti stávajícím možnostem středních a nízkopříjmových skupin. Rizikem také je, že budeme více a více podřizovat své potřeby a priority optimalizačním algoritmům řídících AI.

(13) Výroba a doručení „na zakázku“ vytvoří „instantní ekonomiku věcí:“ Obyvatelé velkoměst se budou moct těšit na instantní doručování balíčků, díky robotům a dronům, které budou doručovat zakázky z místních skladů rovnou k vašim dveřím. Dále se také rozvine regionální výroba „na zakázku“, kde díky 3D tiskovým farmám bude možné koupit individualizované produkty a mít je doručeny už jen za pár hodin. Tento metatrend bude poháněn konvergencí: 3D tisku, robotiky a AI.

Rizika: Pokud trend jednoduché dostupnosti nebude doprovázen trendem stejně snadné dostupnosti ekologické likvidace či recyklace je riziko zřejmé. Budoucí regulace může například požadovat, aby objem přivezených věcí odpovídal objemů věcí odvezených či recyklovaných. Důležité je také, aby si masová produkce na míru uchovala kvalitu a trvanlivost s pozitivním dopadem na redukci budoucí spotřeby.

(14) Schopnosti zjistit cokoliv, kdykoliv a kdekoliv: Velice rychle se přibližujeme k době, kdy 100 miliard sensorů (Internet of Everything) bude konstantně monitorovat a měřit (natáčet či poslouchat) všechny kouty našeho prostředí. Kamery na satelitech, drony, LIDARy autonomních aut a kamery AR headsetů se všechny stanou součástí celosvětové senzorové sítě, díky které budeme vědět cokoliv, kdykoliv a kdekoliv. Tento metatrend je poháněn konvergencí: pozemních, atmosferických a vesmírných sensorů, datových sítí a machine learning. V budoucnu už nebude důležité „vědět hodně“, nýbrž „ptát se na ty správné otázky.“

Rizika: Schopnost pozitivního využití může být kompletně znegována zneužitím dat pro manipulaci. Schopnost lidí orientovat se v těch správných informacích a zabezpečení osobních dat musí konvergovat s množstvím dostupných dat, jinak se běžný člověk stane úplně bezbranným.

(15) Disrupce reklam: AI se pomalu stane velice klíčovou částí našeho života, a tudíž velice dobře porozumí tomu, co chceme a potřebujeme. Začneme AI důvěřovat s našimi nákupními rozhodnutí, dokonce na té úrovni, kdy za nás budou nakupovat naši AI asistenti. Tento asistent rozhodne, co chcete podle vašich minulých rozhodnutí, podle toho, co vám zrovna dochází, podle vašich konverzací a také podle sledování, kam se oči koukají na obrazovce. Kvůli tomu reklamní průmysl, který se většinou snaží získat vaši pozornost, bude mít problém ovlivnit vaši AI. Tento metatrend bude poháněn konvergencí: machine learningu, sensorů, augmentované reality a 5G sítí.

Rizika: Pokud budou takové „osobní“ systémy řízeny prodávajícími korporacemi, dostane se běžný člověk pod úplné „řízení“ svých potřeb. Jedinou cestou jsou systémy, stavěné podobně jako antivirové programy tak, aby byly na straně zájmů jejich uživatele. Zřejmým rizikem je, že na takovém plnění nevyslovených potřeb začnou vznikat velké závislosti a pokud bude mít technologie jediný cíl – naše krátkodobé potěšení, bude to začátek velmi rychlé degenerace člověka, podobně jako drogy.

(16) Buněčné zemědělství se přesune z laboratoří do měst, kde bude poskytovat velice kvalitní proteiny, levnější a zdravější než normální strava. V tomto desetiletí se dočkáme nejetičtějšího, nejvýživnějších a nejudržitelnějšího systému na výrobu proteinů, které kdy lidstvo vytvořilo. „Buněčné zemědělství“, založené na manipulaci kmenových buněk nám dovolí vytvářet mnohem zdravější a výživnější kuřecí, vepřové či hovězí maso kdekoliv a kdykoliv, a nesmírně tak sníží efekty chovu hospodářských zvířat na životní prostředí. Tento metatrend bude poháněn konvergencí: biotechnologií, vědou o materiálech, machine learningu a AgTech.

Rizika: O tom, co je pro nás opravdu zdravé toho ještě moc nevíme s výjimkou čistě přírodně pěstované stravy. Všechny dřívější pokusy o industrializaci výroby jídla s sebou přinesly obrovské negativní dopady. Pokud se taková výroba nebude řídit skutečnou a podloženou vědou a bude sledovat jen snížení nákladů a dostupnost, budou rizika obrovská. Kupříkladu na kvalitu zeleniny i masa má obrovský vliv epigenetika a tzv. hormeze – tedy pěstování v mírně stresujících podmínkách. Jak lze toto zajistit v průmyslových provozech?

(17) Vysoko-objemové rozhraní mezi mozkem a počítačem budou dostupná online pro veřejnost: Technologista a futurista Raz Kurzweil předpověděl, že v polovině třicátých let se nám podaří propojit lidský neocortex do cloudu. V tomto desetiletí uvidíme nesmírný pokrok v této oblasti, zvláště v péči o lidi se zraněními páteře, kde tato rozhraní navrátí pacientům schopnost cítit a hýbat se. Mimo to, několik pionýrů z tohoto oboru se nyní pokouší navýšit jejich vlastní kognitivní schopnosti, s možností více senzorických vstupů a možná i zvýšení inteligence. Tento metatrend bude poháněn konvergencí: vědy o materiálech, machine learningu a robotiky

Rizika: Přes nesporné výhody a patrně jediný způsob, jak udržet krok s vývojem technologií to představuje obrovské riziko zejména díky velmi malému porozumění tomu, jak vlastně funguje naše vědomí. Nejde jen o přenos informací ale o riziko ovládání našeho vědomí způsobem, který si nemusíme vůbec uvědomit.

(18) VR s vysokým rozlišením promění náš styl obchodování: VR headsety s vysokým rozlišením dovolí lidem nakupovat cokoliv od oblečení až po nemovitosti v pohodlí jejich obývacího pokoje. Potřebujete něco nového na sebe? Vaše AI zná přesně vaši velikost a co se vám líbí, a okamžitě pro vám přichytá přehlídku na které váš avatar předvede 20 nejnovějších stylů. Chcete vidět, jak by nový nábytek vypadal u vás doma? Vaše AI vám ukáže 3D model tohoto nábytku pomocí AR. Tento metatrend bude poháněn konvergencí: VR, machine learningu a vysoko-objemových sítí.

Rizika: Rizikem je spíše poznání, že náš svět ve VR bude lepší a hezčí než ve skutečnosti. Lidé budou mít tendenci v takovém světě pobývat více a více. Alternativní svět jako ve filmu Ready Player One. I nákupy pak budou spíše virtuální.

(19) Mnohem větší snaha o zachování životního prostředí: Díky většímu světovému vědomí o prostředí a o hrozbě globálního oteplování, začnou velké firmy více investovat do zachování životního prostředí, jednak kvůli nutnosti a jednak z reklamních důvodů. Nové objevy v oblasti materiálů pomůžou firmám mnohonásobně snížit množství odpadu a znečištění životního prostředí. Odpad jedné firmy se stane centrem výdělku firmy druhé. Tento metatrend bude poháněn konvergencí: vědy o materiálech, AI a vysoko-objemovými sítěmi.

Rizika: Velké korporace mohou skrytě konvertovat své snahy o zachování životního prostředí do jiných profitabilních aktivit, které budou zatěžovat životní prostředí novým, zatím nerozpoznaným způsobem či budou mít negativní dopad na jiné oblasti našeho podnikání. Kupříkladu pokud bude chtít korporace snížit poptávku po určitém typu produktu (vlastním nebo konkurenčním) může ho prohlásit za neekologický.

(20) CRISPR a genové terapie vyhladí mnoho chorob: Mnoho vážných chorob, například AIDS a Ebola, jsou nyní léčitelné. Technologie na úpravy genů se neustále vylepšují, a tudíž umožňují stovkám lidí se vyléčit z dříve nevyléčitelných genetických chorob. Tento metatrend bude poháněn konvergencí: mnoha biotechnologií (CRISPR, Genová terapie), sekvencování genomu a AI.

Rizika: Může se stát, že pomocí genové terapie se z konkrétní, sice zákeřné, nemoci ale zasahující zlomek populace stane něco, co může zasáhnout daleko širší populaci. Problém je také v tom, že vývoj nových technologií v genovém inženýrství se koncentruje do několika málo dobře poznaných a popsaných oblastí genomu a ignoruje obrovské málo dokumentované oblasti. To souvisí s dostupností dlouhodobého financování výzkumu i vývoje a důrazem na rychlou komercionalizaci.