Asilomarské principy: mezinárodní rámec pro vývoj AI

Na mezinárodní konferenci o UI v americkém Asilomaru v lednu 2017 bylo zformulováno 23 základních principů pro vývoj a práci s UI. Za první rok se k nim otevřeně přihlásilo přes 120 výzkumníků AI z celého světa a 2500 dalších lidí.