ZERO G.
Zažil jsem Diamandisův „Meetup ve stavu beztíže“.

Diamandisova vesmírná hračka: letadlo, které provádí 18 tzv. parabolických skoků – nejprve prudce vystoupá  nahoru a následně 20 až 30 vteřin padá volným pádem. První tři skoky simulují nejdříve marťanskou a pak měsíční tíži. Můžete si tak vyzkoušet i chůzi ve snížené gravitaci. Zbývajících 15 skoků vás pak opravdu přivede do extáze.

Asilomarské principy: mezinárodní rámec pro vývoj AI

Na mezinárodní konferenci o UI v americkém Asilomaru v lednu 2017 bylo zformulováno 23 základních principů pro vývoj a práci s UI. Za první rok se k nim otevřeně přihlásilo přes 120 výzkumníků AI z celého světa a 2500 dalších lidí.